تبلیغات
متن و ترجمه Lyrics - birthday - selena gomez
متن و ترجمه Lyrics

 

Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه

They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره

Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم

(Jazz it up)

حالشو ببر
(Jazz it up)

حالشو ببر

Happy as can be

میتونیم به عنوان مثال خوشحال باشیم
Falling into you, falling into me (so yummy)

من عاشق تو میشم ، تو عاشق من میشی ، (خیلی لذیذه)
How do you do, come and meet the queen, cake and cream

چطور انجامش میدی، بیا و ملکه رو ملاقات کن ، کیک و خامه 
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن


Tell 'em that is my birthday
Tell 'em that is my birthday
Tell 'em that is my birthday
When I party like that
Every night's my birthday
They don't know, so it's okay
Tell 'em that it's my birthday
When I party like that

(Jazz it up) 
(Jazz it up)

Feeling fine and free

احساس خوب و رهایی دارم
Crashing into you, crashing into me (so yummy)

تو به من میخوری ، من به تومیخورم (خیلی لذیذ)
It's all I wanna do, come and dance with me, pretty please

همه کاری که میخوام بکنم اینه، بیا با من برقص، یه جای زیبا
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن


Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه
They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره
Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم

Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه
They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره
Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن


Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن(Party life, baby)

زندگی به سبک پارتیه ، عزیزم


Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه
They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره
Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم


Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه
They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره
Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم[ جمعه 18 مرداد 1392 ] [ 07:35 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات      قالب ساز آنلاین