تبلیغات
متن و ترجمه Lyrics - Ke$ha Crazy Kids
متن و ترجمه Lyrics


Hello, wherever you are,

هر جا که هستی سلام
Are you dancing on the dance floor,

داری توی زمین رقص میرقصی؟
Or drinking by the bar?

یا توی بار نوشیدنی میخوری؟
Tonight we do it big,

امشب ما میترکونیم
And shine like stars,

و مثل ستاره ها میدرخشیم
We don't give a f*k,

به هیچی اهمیت نمیدیم
'Cause that's just who we are.
چون ما فقط همین جوری هستیم


And we are, we are,

و ما هستیم ، ما هستیم
We are, we are, we are,

ما هستیم
The crazy kids, them crazy,

بچه های دیوونه ای هستیم، اون دیوونه ها
Them crazy kids.

از اون دیوونه ها
And we are, we are,

و ما هستیم
We are, we are, we are,

و ما هستیم، ما هستیم
The crazy kids, we are the,

بچه های دیوونه ای هستیم
We are the crazy people.
ما ادم های دیوونه ای هستیم


I see ya in the club,

من شماهارو توی کلاب دیدم
Showin' Ke$ha love, think,

که به کشا ابراز علاقه میکردین
Trippin' on them b*hes,

به اونایی که ازم متنفرن
That be hatin' catch a dub.

پشت پا نمیزنم حالشونو ناجور جا میارم

Chuckin' deuces,

ادم های حال به هم زن
Ya'll hatin's useless,

تنفر شما بی فایده است
It's such a nuisance.

مثل یه دردسر میمونه
Ya'll chickens,

همتون جوجه این!!!
Keep your two cents.

برین دو سنتی هاتون نگه دارین!
And keep your dollars,

دلاراتونو نگه دارین
Keep your loot.
چپاولتونو حفظ کنین


I'm fresher than that Gucci,

من از اون گوچی پوش ها رو مد ترم!
Them boys, they want my c*ie,

اون پسرایی که منو میخوان
I say nope, I'm no h*chie,

بهشون جواب رد میدم،من بی بندو بار نیستم
Your homegirl hatin',

هم خونه ات از این کار متنفره
I say who she?
من میگم: اون کیه؟
Ke$ha don't give two f*ks,

کشا اصلا اهمیت نمیده
I came to start the ruckus,

من اومدم که جنجال به پا کنم
And ya wanna party with us,

و تو میخوای با چشن بگیری
'Cause we’re crazy 
چون ما دیوونه ایم


Hello, wherever you are,

هر جا که هستی سلام
Are you dancing on the dance floor,

داری توی زمین رقص میرقصی؟
Or drinking by the bar?

یا توی بار نوشیدنی میخوری؟
Tonight we do it big,

امشب ما میترکونیم
And shine like stars,

و مثل ستاره ها میدرخشیم
We don't give a f*k,

به هیچی اهمیت نمیدیم
'Cause that's just who we are.
چون ما فقط همین جوری هستیم.

And we are, we are,

و ما هستیم ، ما هستیم
We are, we are, we are,

ما هستیم
The crazy kids, them crazy,

بچه های دیوونه ای هستیم، اون دیوونه ها
Them crazy kids.

از اون دیوونه ها
And we are, we are,

و ما هستیم
We are, we are, we are,

و ما هستیم، ما هستیم
The crazy kids, we are the,

بچه های دیوونه ای هستیم
We are the crazy people.
ما ادم های دیوونه ای هستیم

 

This is all we got,

این تنها چیزیه که ما داریم
And then it's gone,

بعدش از بین میره
You call us the crazy ones.

شما مارو دیوونه صدا میزین
But we gon' keep on, Dancin' till' the dawn

اما ما به رقصیدن تا طلوع خورشید ادامه میدیم
.
'Cause you know,

چون تو میدونی
The party never ends,

که جشن هیچ وقت تمومی نداره
And tomorrow we,

و ما فردا میخوایم
Gonna do it again.

دوباره انجامش بدیم
We the ones that play hard,

ما کسایی هستیم که سخت بازی میکنیم
We live hard, we love hard,

سخت زندگی میکنیم، سخت دل میبنیم
We light up the dark!
ما تاریکی رو روشن میکنیم

Hello, wherever you are

هر جا که هستی سلام
Are you dancing on the dance floor,

داری توی زمین رقص میرقصی؟
Or drinking by the bar?

یا توی بار نوشیدنی میخوری؟
Tonight we do it big,

امشب ما میترکونیم
And shine like stars,

و مثل ستاره ها میدرخشیم
We don't give a f*k,

به هیچی اهمیت نمیدیم
'Cause that's just who we are.
چون ما فقط همین جوری هستیم


And we are, we are,

و ما هستیم ، ما هستیم
We are, we are, we are,

ما هستیم
The crazy kids, them crazy,

بچه های دیوونه ای هستیم، اون دیوونه ها
Them crazy kids.

از اون دیوونه ها
And we are, we are,

و ما هستیم
We are, we are, we are,

و ما هستیم، ما هستیم

The crazy kids, we are the,

 


We are the crazy people.
ما ادم های دیوونه ای هستیم
[ جمعه 18 مرداد 1392 ] [ 07:00 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات      قالب ساز آنلاین