تبلیغات
متن و ترجمه Lyrics
متن و ترجمه Lyrics

 

Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه

They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره

Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم

(Jazz it up)

حالشو ببر
(Jazz it up)

حالشو ببر

Happy as can be

میتونیم به عنوان مثال خوشحال باشیم
Falling into you, falling into me (so yummy)

من عاشق تو میشم ، تو عاشق من میشی ، (خیلی لذیذه)
How do you do, come and meet the queen, cake and cream

چطور انجامش میدی، بیا و ملکه رو ملاقات کن ، کیک و خامه 
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن


Tell 'em that is my birthday
Tell 'em that is my birthday
Tell 'em that is my birthday
When I party like that
Every night's my birthday
They don't know, so it's okay
Tell 'em that it's my birthday
When I party like that

(Jazz it up) 
(Jazz it up)

Feeling fine and free

احساس خوب و رهایی دارم
Crashing into you, crashing into me (so yummy)

تو به من میخوری ، من به تومیخورم (خیلی لذیذ)
It's all I wanna do, come and dance with me, pretty please

همه کاری که میخوام بکنم اینه، بیا با من برقص، یه جای زیبا
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن


Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه
They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره
Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم

Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه
They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره
Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن


Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن
Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو با من از بین ببر و منفجر کن(Party life, baby)

زندگی به سبک پارتیه ، عزیزم


Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه
They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره
Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم


Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
Tell 'em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم
Every night's my birthday

هر شب تولد منه
They don't know, so it's okay

اونا نمیدونن ، پس عیب نداره
Tell 'em that it's my birthday

بهشون بگو که تولدمه
When I party like that

وقتی که این مدلی جشن میگیرم[ جمعه 18 مرداد 1392 ] [ 08:35 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات


Hello, wherever you are,

هر جا که هستی سلام
Are you dancing on the dance floor,

داری توی زمین رقص میرقصی؟
Or drinking by the bar?

یا توی بار نوشیدنی میخوری؟
Tonight we do it big,

امشب ما میترکونیم
And shine like stars,

و مثل ستاره ها میدرخشیم
We don't give a f*k,

به هیچی اهمیت نمیدیم
'Cause that's just who we are.
چون ما فقط همین جوری هستیم


And we are, we are,

و ما هستیم ، ما هستیم
We are, we are, we are,

ما هستیم
The crazy kids, them crazy,

بچه های دیوونه ای هستیم، اون دیوونه ها
Them crazy kids.

از اون دیوونه ها
And we are, we are,

و ما هستیم
We are, we are, we are,

و ما هستیم، ما هستیم
The crazy kids, we are the,

بچه های دیوونه ای هستیم
We are the crazy people.
ما ادم های دیوونه ای هستیم


I see ya in the club,

من شماهارو توی کلاب دیدم
Showin' Ke$ha love, think,

که به کشا ابراز علاقه میکردین
Trippin' on them b*hes,

به اونایی که ازم متنفرن
That be hatin' catch a dub.

پشت پا نمیزنم حالشونو ناجور جا میارم

Chuckin' deuces,

ادم های حال به هم زن
Ya'll hatin's useless,

تنفر شما بی فایده است
It's such a nuisance.

مثل یه دردسر میمونه
Ya'll chickens,

همتون جوجه این!!!
Keep your two cents.

برین دو سنتی هاتون نگه دارین!
And keep your dollars,

دلاراتونو نگه دارین
Keep your loot.
چپاولتونو حفظ کنین


I'm fresher than that Gucci,

من از اون گوچی پوش ها رو مد ترم!
Them boys, they want my c*ie,

اون پسرایی که منو میخوان
I say nope, I'm no h*chie,

بهشون جواب رد میدم،من بی بندو بار نیستم
Your homegirl hatin',

هم خونه ات از این کار متنفره
I say who she?
من میگم: اون کیه؟
Ke$ha don't give two f*ks,

کشا اصلا اهمیت نمیده
I came to start the ruckus,

من اومدم که جنجال به پا کنم
And ya wanna party with us,

و تو میخوای با چشن بگیری
'Cause we’re crazy 
چون ما دیوونه ایم


Hello, wherever you are,

هر جا که هستی سلام
Are you dancing on the dance floor,

داری توی زمین رقص میرقصی؟
Or drinking by the bar?

یا توی بار نوشیدنی میخوری؟
Tonight we do it big,

امشب ما میترکونیم
And shine like stars,

و مثل ستاره ها میدرخشیم
We don't give a f*k,

به هیچی اهمیت نمیدیم
'Cause that's just who we are.
چون ما فقط همین جوری هستیم.

And we are, we are,

و ما هستیم ، ما هستیم
We are, we are, we are,

ما هستیم
The crazy kids, them crazy,

بچه های دیوونه ای هستیم، اون دیوونه ها
Them crazy kids.

از اون دیوونه ها
And we are, we are,

و ما هستیم
We are, we are, we are,

و ما هستیم، ما هستیم
The crazy kids, we are the,

بچه های دیوونه ای هستیم
We are the crazy people.
ما ادم های دیوونه ای هستیم

 

This is all we got,

این تنها چیزیه که ما داریم
And then it's gone,

بعدش از بین میره
You call us the crazy ones.

شما مارو دیوونه صدا میزین
But we gon' keep on, Dancin' till' the dawn

اما ما به رقصیدن تا طلوع خورشید ادامه میدیم
.
'Cause you know,

چون تو میدونی
The party never ends,

که جشن هیچ وقت تمومی نداره
And tomorrow we,

و ما فردا میخوایم
Gonna do it again.

دوباره انجامش بدیم
We the ones that play hard,

ما کسایی هستیم که سخت بازی میکنیم
We live hard, we love hard,

سخت زندگی میکنیم، سخت دل میبنیم
We light up the dark!
ما تاریکی رو روشن میکنیم

Hello, wherever you are

هر جا که هستی سلام
Are you dancing on the dance floor,

داری توی زمین رقص میرقصی؟
Or drinking by the bar?

یا توی بار نوشیدنی میخوری؟
Tonight we do it big,

امشب ما میترکونیم
And shine like stars,

و مثل ستاره ها میدرخشیم
We don't give a f*k,

به هیچی اهمیت نمیدیم
'Cause that's just who we are.
چون ما فقط همین جوری هستیم


And we are, we are,

و ما هستیم ، ما هستیم
We are, we are, we are,

ما هستیم
The crazy kids, them crazy,

بچه های دیوونه ای هستیم، اون دیوونه ها
Them crazy kids.

از اون دیوونه ها
And we are, we are,

و ما هستیم
We are, we are, we are,

و ما هستیم، ما هستیم

The crazy kids, we are the,

 


We are the crazy people.
ما ادم های دیوونه ای هستیم
[ جمعه 18 مرداد 1392 ] [ 08:00 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات


This is the end

این پایانه …

Hold your breath and count to ten

نفست رو نگه دار و تا ده بشمار

Feel the earth move and then

گردش زمین رو احساس کن و اونوقت ..

Hear my heart burst again

صدای قلبم رو دوباره میشنوی

For this is the end

برای این پایان ..

I’ve drowned and dreamed this moment

من غرق  و مبهوت این لحظه شدم

So overdue, I owe them

و سر رسیدم . مدیون اونها شدم

Swept away, I’m stolen

از دستم در رفت .. من دزدیده شدم

Let the sky fall, when it crumbles

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

We will stand tall

ما با هم می ایستیم

Face it all together

با همه اینا رو به رو میشیم

Let the sky fall, when it crumbles

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

We will stand tall

ما با هم می ایستیم

Face it all together

با همه اینا رو به رو میشیم

At skyfall

زمان سقوط اسمون

Skyfall is where we start

اسمون همینجا ک ما  دوست شدیم داره سقوط میکنه

A thousand miles and poles apart

و هزاران مایل تیکه پاره میشه

When worlds collide, and days are dark

وقتی ک دنیا از هم میپاشه ، و روز ها تاریک میشن

You may have my number, you can take my name

تو شاید شماره ی منو داشته باشی ، میتونی بگی ک من مال تو هستم

But you’ll never have my heart

اما هیچوقت نمیتونی صاحب قلبم بشی

Let the sky fall, when it crumbles

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

We will stand tall

ما با هم می ایستیم

Face it all together

با همه اینا رو به رو میشیم

Let the sky fall, when it crumbles

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

We will stand tall

ما با هم می ایستیم

Face it all together

با همه اینا رو به رو میشیم

At skyfall

زمان سقوط اسمون

Where you go I go,

هر جا بری منم میرم

What you see I see

هر چی رو تو ببینی منم میبینم

I know I’ll never be me, without the security

میدونم ک هیچوقت  بدون امنیت خودم نمیشم

Of your loving arms

اگه دست های مهربونت

Keeping me from harm

منو از بدی ها دور نگه میداره …

Put your hand in my hand

اونوقت دستت رو بذار توی دستام

And we’ll stand

و  تا با هم بایستیم

Let the sky fall, when it crumbles

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

We will stand tall

ما با هم می ایستیم

Face it all together

با همه اینا رو به رو میشیم

Let the sky fall, when it crumbles

بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه

We will stand tall

ما با هم می ایستیم

Face it all together

با همه اینا رو به رو میشیم

At skyfall

زمان سقوط اسمون

Let the sky fall

بذار اسمون سقوط کنه ..

We will stand tall

ما با هم می ایستیم

At skyfall

زمان سقوط اسمون
[ جمعه 18 مرداد 1392 ] [ 07:55 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات

این لیریک ویدئو وان دیه ! راک می ، خودم ساختم .. امید وارم خوشتون بیاد

[ جمعه 11 مرداد 1392 ] [ 01:24 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات

این آهنگ هنوز منتشر نشده اما من متن آهنگو پیدا کردم ! قربونت برم جاستین ! بیا پیش خودم ، اگه قلبتو شکوندم اسم منو بذار غلام !!It’s a heart breaker, she’s a heartbreaker
 Tell your friends that that girl is a heartbreaker
 Don’t go near her. She’s a male undefined species
 She hunts for him, just to get a whiff of his fame.
 I can’t take it. Tell’em she’s a heartbreaker.

Oh, she’s telling me to get it.
 But, girl I don’t want it.
 I don’t want you no more.
 That’s why I’m saying
 I can’t take it no more.
 All these paps
 all these girls
 knocking on my door

Heartbreaker,
 you didn’t get the best of me.
 I hope you’re happy now.
 You made me cry,
 but do you know the real reason why? girl

It’s a heart breaker, she’s a heartbreaker
 Tell your friends that that girl is a heartbreaker
 Don’t go near her. She’s a male undefined species
 She hunts for him, just to get a whiff of his fame.
 I can’t take it. Tell’em she’s a heartbreaker.
 It’s a heart breaker, she’s a heartbreaker
 Tell your friends that that girl is a heartbreaker
 Don’t go near her. She’s a male undefined species
 She hunts for him, just to get a whiff of his fame.
 I can’t take it. Tell’em she’s a heartbreaker.


[ سه شنبه 8 مرداد 1392 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات
as long as you love me
 تا وقتی که عاشقمی
 As long as you love me
 تا وقتی که عاشقمی
 As long as you love me
 تا وقتی که عاشقمی
 I’m under pressure, seven billion people in the world trying to fit in
 من زیر فشارم،۷ میلیارد نفر دارن سعی میکنن خودشونو تو دنیا جا کنن
 Keep it together, smile on your face even though your heart is frowning
 حتی اگه قلبت اخم کرده لبخند رو تو صورت‌تون نگه دارین
 But hey now, don’t know girl, we both know what to do
 ولی الان،بهتره که ندونی ما هر دو میدونیم چی کار کنیم
 But I will take my chances…
 ولی من شانسمو امتحان میکنم

As long as you love me, we could be starving,
 تا وقتی دوسم داشته باشی ما میتونیم گرسنه باشیم
 We could be homeless, we could be broke
 میتونیم بیخانمان باشیم ، میتونیم شکسته باشیم
 As long as you love me i’ll be your platinum,
تا وقتی که دوستم داری من پلاتین (جواهر) تو خواهم بود
 i’ll be your silver, i’ll be your gold
 تا وقتی دوسم داری من میتونم واست به ارزشمندی پلاتین ، نقره یا طلا باشم
 As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me
 تا وقتی که دوسم داری
 As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me
تا وقتی که دوستم داری

I’ll be your soldier, fighting every second of the day for the change girl
 من سر بازت خواهم بود،هر روز برای عشقم میجنگم
 I’ll be your Hova, you can be my Destiny’s Child on a stinger
 من برای تو مثل jay Z خواهم بود.و تو هم میتونی مثل گروه Destiny’s Child برای من باشی
 So don’t stress, don’t cry, oh we don’t need no wings to fly
 پس مضطرب نباش،گریه نکن،ما برای پرواز به بال احتیاج نداریم
 Just take my hand
 فقط دستمو بگیر….
 As you love me we could be starving,
تا وقتی دوسم داشته باشی ما میتونیم گرسنه باشیم
 We could be homeless, we could be broke
 میتونیم بیخانمان باشیم ، میتونیم شکسته باشیم
 As long as you love me i’ll be your platinum,
تا وقتی که دوستم داری من پلاتین (جواهر) تو خواهم بود
 i’ll be your silver, i’ll be your gold
من نقره تو خواهم بود، من طلای تو خواهم بود
 As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me
 تا زمانی که تو منو دوست داری
 As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

[Big Sean - Rap Verse] I don’t know if this make sense
 نمی دونم خوب به نظر میرسه یا نه
 You’re my hallelujah
 تو جزو وقدسات منی
 Give me a time and place, i’ll rendez-vous
 به من جا و زمان بده،من مثل یه پدیده خواهم بود(اشاره به یک کشتی تاریخی)
 I’ll fly it to ya, i’ll meet you there
 من اونو(کشتی رو) بالا میبرم و تو رو هم اونجا میبینم
 Girl you know I got you
 میدونم مال منی
 Us, trust, a couple things I can’t spell without you
 ما،اعتماد، از جمله چیزای زیادی هستند که بی تو معنی ندارن
 Now we on top of the world
 حالا ما در اوج دنیاییم
 Cause that’s just how we do it
 چون این روش ماست
 Used to tell me sky’s the limit
 میگفتی آسمون ما رو محدود کرده
 Now the skies are point of view, view, view
 حال آسمون فقط افق دیدمونه(از ما پایین تره)
 Now we stepping out like woah
 حالا ما میریم بیرون انگار ووووووو
 Cameras point at you, ask me what’s best side
 همه دوربینا سمت تو اشاره می کنن و میپرسن بهترین وجه چیه؟
 I’ll stand back and point at you, you, you
 منم عقب وامیستم و به تو اشاره میکنم
 The one that I argue with,
 کسی که همیشه باهاش دعوا میکنم
 Feel like I need a new girl to be bothered with
 انگار یه دختر جدید میخوام که آزارم بده(دخترا مگه آزار هم میدن؟!!!!)
 But the grass ain’t always greener on the other side
 ولی چمن همیشه اونظرف سبز تر نیست
 It’s greener where the water is
 جایی که آب باشه سبز تره
 So I know, know, we got issues baby, true true true
 و من میدونم که ما درست بحث میکنیم عزیزم
 But I rather work on this with you
 ولی ترجیح میدم رو این موضوع با تو کار کنم
 Then go ahead and start with someone new
 بعد برمو با یکی دیگه شروع کنم

As you love me we could be starving
 We could be homeless, we could be broke
 As long as you love me i’ll be your platinum,
 i’ll be your silver, i’ll be your gold
 As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me
 تا زمانی که تو منو دوست داری
 As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me


[ سه شنبه 8 مرداد 1392 ] [ 11:32 ق.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات


 

I know it’s hard but

میدونم که سخته اما 

let’s go

بیا ادامه بدیم 

There’s something different in your eyes baby

عزیزم در چشم های تو چیز متفاوتی وجود داره 

you can’t seem to look into mine lady

،خانم تو به نظر نمی تونی به من نگاه کنی 

tell me what is on your mind baby

به من بگو چی تو ذهنته عزیزم 

or I’m gonna assume that something’s wrong

یا من شک میکنم که یک چیزی اشتباه است 

I thought that you were different from the moment that we kissed

از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی 

’cause all those other women couldn’t get it let’s..

زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن 

and I’m not barely trippin I just can’t do this again

و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

you’re just like them

تو هم مثل اونایی 

I know that it’s hard to trust of

میدونم که سخته اعتماد کردن 

but you need the trust that my love

ولی تو احتیاج داری به اعتماد عشق من 

whether I need you in the dust

همانطوری که من به تو احتیاج دارم در گرد و غبار وتاریکی 

I thought that you were different from the moment that we kissed

از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی 

’cause all those other women couldn’t get it let’s..

زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن 

and I’m not barely trippin I just can’t do this again

و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

you’re just like them

تو هم مثل اونایی 

Baby you ain’t get this love on track

عزیزم تو بدست نمیاری این عشق رو در راه 

will you run away gotta wait on after love back

آیا تو فرار میکنی و بعد صبر میکنی بعد از برگشتن عشق 

you know that I love you girl so tell me what you’re waiting for

تو میدونی که من تورو دوست دارم دختر پس بگو که منتظر چی هستی 

you gotta know know know know

تو باید بدونی 

I thought that you were different from the moment that we kissed

از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی 

’cause all those other women couldn’t get it let’s..

زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن 

and I’m not barely trippin I just can’t do this again

و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی 

you’re just like them

تو هم مثل اونایی[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات


 

She don’t like the flash, wanna keep us in the dark

اون از نور فلش خوشش نمیاد ، میخواد مارو تو تاریکی نگه داره 

She don’t like the fame, baby when we’re miles apart

اون از شهرت خوشش نمیاد ، عزیز وقتی که ما مایل ها فاصله داریم 

And she getting to the point where it’s too much for

و اون داره به جایی که اشاره شده میرسه ، این خیلیه 

And she wanna throw us all away, it’s too much for

و اون میخواد هممونو پرت کنه به جای دور ، اینم خیلیه 

She can’t hide away cause the world knows who we are

اون نمیتونه مخفی شه ، اخه دنیا میدونی که ما کی هستیم 

She don’t like the lights

اون از نور خوشش نمیاد 

She don’t, she don’t, she don’t

اون خوشش نمیاااااااد 

She don’t like the lights

اون از نور خوشش نمیاد 

She don’t, she don’t, she don’t

اون خوشش نمیاااااااد 

Don’t wanna share no one else, want me for herself

نیمخوام با هیچ کسی دیگه ای شریک شه ، منو برای خوش میخواد 

Don’t want no love in front of the camera

هیج عشق و علاقه ای رو جلوی دوربین ها نمیخواد 

She don’t like the lights

اون از نور خوشش نمیاد 

She don’t, she don’t, she don’t

اون خوشش نمیاااااااد 

She don’t like the lights

اوه از نور ها خوشش نمیاد 

She’s giving ultimatums, she don’t like this live

اون همه فکراش  رو کرده ، اون از این زندگی خوشش نمیاد 

She said if I loved her, i’d give it up won’t think twice

اوگفته ک اگه عاشقش باشی ، اون تسلیم میشه و دوبار به این فکر نمیکنه 

I can’t do that

نمیتونم همچین کاری کنم 

And she getting to the point where it’s too much for

و اون داره به جایی که اشاره شده میرسه ، این خیلیه 

Wanna throw it all away, cause it’s too much for

میخواد همش رو پخش و پلا کنه ، چون این خیلیه براش 

She don’t wanna live this life, damn, it’s my life too

اون نمیخواد تو این دنیا زندگی کنه ، لعنتی این زندگی منم هست خوب 

She don’t like the lights

اون از نور خوشش نمیاد 

She don’t, she don’t, she don’t

اون خوشش نمیاااااااد 

She don’t like the lights

اون از نور خوشش نمیاد 

She don’t, she don’t, she don’t

اون خوشش نمیاااااااد 

Don’t wanna share no one else, want me to herself

نمیخواد که با بقیه شریک شه ، جون منو برای خودش میخواد 

Don’t want nolove in front of the camera

هیج عشقی رو هم جلوی دوربین ها نمیخواد 

She don’t like the lights

اون از نور خوشش نمیاد 

She don’t, she don’t, she don’t

اون خوشش نمیاااااااد

She don’t like the lights

اون از نور خوشش نمیاد 

Why can I choose between the two

چرا باید من بین دوتا یکی رو انتخواب کنم

 

One of the nights i’ll run right now

یکی از شب ها من کلی راه رو دوویدم

 

I wish she could see, how good this can be

تا بتونم تورو ببینم ، چقدر میتونه این خوب باشه 

I hope she waits a little bit longer

امیدوار بودم که اون یه کوچولو بیشتر منتظرم بمونه 

Cause I don’t wanna live life, without her by my side

جون من زنده بودن و زندگی رو بدون بودن کنار اون نمیخوام 

Cause she gets the light that is in me

چون اون نوری رو درون من هست رو بدست اورده 

But she don’t know, she don’t know

اما اون نمیدونه ، نمیدونههههه 

She don’t like the lights

اون از نور خوشش نمیاد 

she don’t, she don’t, she don’t

اون خوشش نمیاااااااد 

She don’t like the lights

اون از نور خوشش نمیاد 

She don’t, she don’t, she don’t

اون خوشش نمیاااااااد[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 09:22 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات


Looking out the window

به بیرون پنچره نگاه کن

Waiting for your headlights To pull up in the driveway

منتظر علامت چراغ  بالای گاراژ باش

It’s really coming down tonight

امشب واقعا این اتفاق می افته

You’re scared that I won’t make it through the storm

تو واقعا از این جریان میترسی من نمیخوام یه طوفان بسازم

You should be here with me, safe and warm

تو باید زیر رخت منتظرم باشی … اونجا امن و گرم هست

I’ll be waiting under the mistletoe

چون من زیر درخت ” میسلوتو ” منتظرتم

While you’re travelling here through the winter snow

تا زمانی که تو به اینجا سفر کنی و توی برف های زمستون باشی

Baby think of me if it helps to get you warm.

عزیزم بهم فکر کن اگه این میتونه گرمت کنه

When the only gift that I really need

وقتی که تو تنها هدیه هستی که من نیاز دارم

Is to have your arms right around me

اون چیزی که نیاز دارم دستاتی تو هست هست که منو بغل میکنه

Baby think of me if it helps to get you home

عزیزم بهم فکر کن ایگه کمکت میکنه تا  به خونه برگردی

Home this christmas

خونه ی این کرذیسمس

Pacing down the hallway

توی تعطیلات قدم میزنم

Trying to fight the urge to call

سعی مکینم جواب دعوت هامو ندم ..

I could almost hear a pindrop

من تقریبا میتونم صدای “پیندراپ ” رو بشنوم

Cept for the clock on the wall

منتظره صدای زنگ ساعت روی دیوار باش

You’re scared that I won’t make it through the storm

تو واقعا از این جریان میترسی من نمیخوام یه طوفان بسازم

You should be here with me, safe and warm

تو باید زیر رخت منتظرم باشی … اونجا امن و گرم هست

I’ll be waiting under the mistletoe

چون من زیر درخت ” میسلوتو ” منتظرتم

While you’re travelling here through the winter snow

تا زمانی که تو به اینجا سفر کنی و توی برف های زمستون باشی

Baby think of me if it helps to get you warm.

عزیزم بهم فکر کن اگه این میتونه گرمت کنه

When the only gift that I really need

وقتی که تو تنها هدیه هستی که من نیاز دارم

Is to have your arms right around me

اون چیزی که نیاز دارم دستاتی تو هست هست که منو بغل میکنه

Baby think of me if it helps to get you home

عزیزم بهم فکر کن ایگه کمکت میکنه تا  به خونه برگردی

I’m praying that you make it home tonight

من دعا میکنم که تو بتونی بری خونت

So we can lay down by the fireside

پس ما میتونیم جلوی شومینه بشینیم

You and i

تو و من

Till christmas morning

تا اینکه صبح کریسمس فرا برسه

There’s nothing else that I want this year

دیگه چیز دیگه ای نمونده که من تو این سال بخوام

More than just to have you here

چیزای بیشتر فقط تویی عزیزم

I’ll be waiting

من منتظرم میمونم

While you’re travelling here through the winter snow

تا زمانی که تو به اینجا سفر کنی و توی برف های زمستون باشی

Baby think of me if it helps to get you warm.

عزیزم بهم فکر کن اگه این میتونه گرمت کنه

When the only gift that I really need

وقتی که تو تنها هدیه هستی که من نیاز دارم

Is to have your arms right around me

اون چیزی که نیاز دارم دستاتی تو هست هست که منو بغل میکنه

Baby think of me if it helps to get you home

عزیزم بهم فکر کن ایگه کمکت میکنه تا  به خونه برگردی

Home this christmas

خونه ی این کریسمس

Looking out the window

به بیرون پنچره نگاه کن

Waiting for your headlights To pull up in the driveway

منتظر علامت چراغ  بالای گاراژ باش

It’s really coming down tonight

امشب واقعا این اتفاق می افته
[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 09:20 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات


There’s a fire starting in my heart

تو قلبم یه اتیش شروع به شعله ور شدن می کنه

Reaching a fever pitch, it’s bringing me out the dark

به اوج تب میرسم….داره منو از تاریکی خارج می کنه

Finally I can see you crystal clear

در نهایت تو رو واضح می بینم

Go head and sell me out and I’ll lay your shit bare

شروع کن منو بفروش و من دست تو رو میکنم

See how I leave with every piece of you

ببین چطور ذره ذره ی وجودتو ترک می کنم

Don’t underestimate the things that I will do

کارایی که می خوام بکنم رو دست کم نگیر

There’s a fire starting in my heart

یه اتیش تو قلبم می سوزه

Reaching a fever pitch

منو به اوج تب میرسونه

And its bring me out the dark

و منو از تاریکی خارج می کنه

The scars of your love remind me of us

زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

They keep me thinking that we almost had it all

منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه ی عشق رو داشتیم

The scars of your love they leave me breathless

زخمهای عشقت منو از نفس میندازن

I can’t help feeling

نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

We could have had it all

ما باید عاشق می موندیم

Rolling in the deep

دارم به اعماق می رم

You had my heart and soul

تو قلب و روح منو داشتی

And you played it

و تو به بازیش گرفتی

To the beat

تا به من غلبه کنی

Baby I have no story to be told

عزیزم زندگی من هیچ داستانی نداره که گفته بشه

But I’ve heard one of you

اما من یه داستان از تو شنیدم

And I’m gonna make your head burn

و من کاری می کنم که بسوزی

Think of me in the depths of your despair

وقتی که در اعماق حسرت و ناامیدی به من فکر می کنی

Making a home down there

و وقتی داری تو حسرتهات آشیانه میسازی

It Reminds you of the home we shared

یاد خونه ای میفتی که با هم توش زندگی می کردیم

The scars of your love remind me of us

زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

They keep me thinking that we almost had it all

منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه ی عشق رو داشتیم

The scars of your love they leave me breathless

زخمهای عشقت منو از نفس میندازن

I can’t help feeling

نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

We could have had it all

ما باید عاشق می موندیم

Rolling in the deep

دارم به اعماق می رم

You had my heart and soul

تو قلب و روح منو داشتی

And you played it

و تو به بازیش گرفتی

To the beat

تا به من غلبه کنی

Throw your soul through every open door

روحتو به سمت هر در بازی که می بینی پرتاب کن

Count your blessings to find what you look for

نعمت هایی که داری رو بشمر تا بفهمی دنبال چی هستی

Turned my sorrow into treasured gold

غم هامو به یه طلای گرانبها تبدیل کردم

You pay me back in kind and reap just what you sow

تو داری تقاص پس میدی و هر چیزی که کاشتی رو الان برداشت می کنی

We could have had it all

ما باید عاشق می موندیم

We could have had it all

ما باید عاشق می موندیم

It all, it all it all,

We could have had it all

ما باید عاشق می موندیم

Rolling in the deep

به اعماق می غلتم

You had my heart and soul

تو قلب و روح منو داشتی

And you played it

و تو به بازیش گرفتی

To the beat

تا  منو شکست بدی[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 09:17 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات


People say we shouldn’t be together

مردم میگن که ما نباید باهم باشیم

We’re too young to know about forever

خیلی جوونیم که بدونیم تو آینده چی میشه (این خط مفهومی ترجمه شده)

But I say they don’t know what they talk talk talkin’ about

ولی من میگم که اونا نمیدونن که دارن درباره ی چی حرف حرف حرف میزنن

Cause this love is only getting stronger

چون این عشق فقط داره قوی تر میشه

So I don’t wanna wait any longer

پس من نمیخوام بیشتر از این صبرکنم

I just wanna tell the world that you’re mine girlll

من فقط میخوام که به دنیا بگم که تو مال منی دختر

They don’t know about the things we do

اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن

They don’t know about the I love you’s

اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن

But I bet you if they only knew

ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن

They will just be jealous of us

اونا فقط به ما حسودی میکردن

They don’t know about the up all night’s

اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن

They don’t know I’ve waited all my life

اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم

Just to find a love that feels this right

فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته

Baby they don’t know about

عزیزم اونا نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

Just one touch and I was a believer

یک لمس و من یه معتقد بودم

Every day it gets a little sweeter

هرروز یه ذره شیرین تر میشه

It’s getting better

داره بهتر میشه

Keeps getting better all the time girl

همین طور داره بهتر میشه همیشه دختر

They don’t know about the things we do

اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن

They don’t know about the I love you’s

اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن

But I bet you if they only knew

ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن

They will just be jealous of us

اونا فقط به ما حسودی میکردن

They don’t know about the up all night’s

اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن

They don’t know I’ve waited all my life

اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم

Just to find a love that feels this right

فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته

Baby they don’t know about

عزیزم اونا نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know how special you are

اونا نمیدونن که تو چقدر خاصی

They don’t know what you’ve done to my heart

اونا نمیدونن که تو با قلبم چیکار کردی

They can say anything they want

اونا میتونن هرچی که میخوان بگن

Cause they don’t know about us

چون اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know what we do best

اونا نمیدونن بهترین کاری که من و تو میکنیم

That’s between me and you our little secret

اونه که بین من و تو راز های کوچیکمونه

But I wanna tell em

ولی میخوام بهشون بگم

I wanna tell the world that you’re mine girl

میخوام به دنیا بگم که تو مال منی دختر

They don’t know about the things we do

اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن

They don’t know about the I love you’s

اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن

But I bet you if they only knew

ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن

They will just be jealous of us

اونا فقط به ما حسودی میکردن

They don’t know about the up all night’s

اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن

They don’t know I’ve waited all my life

اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم

Just to find a love that feels this right

فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته

Baby they don’t know about

عزیزم اونا نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know about the things we do

اونا درباره ی کارایی که ما می کنیم نمیدونن

They don’t know about the I love you’s

اونا درباره ی “عاشقتم” ها نمیدونن

But I bet you if they only knew

ولی باهات شرط میبندم که اگه فقط می دونستن

They will just be jealous of us

اونا فقط به ما حسودی میکردن

They don’t know about the up all night’s

اونا درباره ی شب بیدار موندن ها نمیدونن

They don’t know I’ve waited all my life

اونا نمیدونن که من تمام عمرم رو منتظر بودم

Just to find a love that feels this right

فقط منتظر یه عشق که باعث شه فکر کنم همه چی درسته

Baby they don’t know about

عزیزم اونا نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن

They don’t know about us

اونا درباره ی ما نمیدونن[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 03:12 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات


All along it was a fever

همه چی سرتاسر تب بود

A cold sweat hot-headed believer

یه عرق سرد یه معتقد تب دار

I threw my hands in the air and said show me something

من دستام رو توی هوا پرتاب کردم و گفتم یه چیزی بهم نشون بده

He said, if you dare come a little closer

اون گفت اگه جرات داری یه کم نزدیکتر بیا

Round and around and around and around we go

دور تا دور تا دور تا دور ما پیش میریم

Ohhh now tell me now tell me now tell me now you know

حالا بهم بگو حالا بهم بگو حالا بهم بگو که حالا میدونی

Not really sure how to feel about it

واقعا مطمئن نیستم که چه حسی راجع بهش داشتم

Something in the way you move

یه چیزی تو روش حرکتت وجود داره

Makes me feel like I can’t live without you

که باعث میشه احساس کنم که نگار نمیتونم بدون تو زندگی کنم

And it takes me all the way

و کل راه منو مجذوب خودش میکنه

I want you to stay

ازت میخوام که بمونی

It’s not much of a life you’re living

زندگی تو خیلی هیجان انگیز نیست

It’s not just something you take, it’s given

این چیزی نیست که تو بدست اوردی،بهت داده شده

Round and around and around and around we go

دور تا دور تا دور تا دور ما پیش میریم

Ohhh now tell me now tell me now tell me now you know

حالا بهم بگو حالا بهم بگو حالا بهم بگو که حالا میدونی

Not really sure how to feel about it

واقعا مطمئن نیستم که چه حسی راجع بهش داشتم

Something in the way you move

یه چیزی تو روش حرکتت وجود داره

Makes me feel like I can’t live without you

که باعث میشه احساس کنم که نگار نمیتونم بدون تو زندگی کنم

And it takes me all the way

و کل راه منو مجذوب خودش میکنه

I want you to stay

ازت میخوام که بمونی

Ohhh the reason I hold on

دلیلی که باعث شده من ادامه بدم

Ohhh cause I need this hole gone

اینکه احتیاج دارم که این شکاف از بین بره

Funny you’re the broken one but I’m the only one who needed saving

جالبه که انگار تو اون ادم شکست خورده ای،ولی من تنها کسی هستم که باید نجات داده بشه

‘Cause when you never see the light it’s hard to know which one of us is caving

چون وقتی که تو هیچ نوری نبینی سخته که بفهمی کدوم یک از ما داره کنکاش میکنه

Not really sure how to feel about it

واقعا مطمئن نیستم که چه حسی راجع بهش داشتم

Something in the way you move

یه چیزی تو روش حرکتت وجود داره

Makes me feel like I can’t live without you

که باعث میشه احساس کنم که نگار نمیتونم بدون تو زندگی کنم

And it takes me all the way

و کل راه منو مجذوب خودش میکنه

I want you to stay

ازت میخوام که بمونی

 


[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 03:08 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات

 

It's been said and done

گفته میشه که 

Every beautiful thought's been already sung,

هر ایده ی زیبایی قبلا خونده شده 

And I guess right now, here's another one.

و من فکر میکنم یکی دیگش درست همین جاست 

So your melody will play on and on with the best of all 

پس ملودی تو به بهترین شکل نواخته میشه

You are beautiful like a dream come alive, incredible.

تو زیبایی مثل یه رویای زنده.غیر قابل باوری (شگفت انگیزی)

A centre full of miracle, lyrical.

با یک قلب مملو از معجزه و ترانه

You saved my life again

تو دوباره منو نجات دادی

And I want you to know, baby.

و من ازت میخوام که بدونی عزیزم 

I, I love you like a love song baby 

من من تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

Constantly, boy, you played through my mind like a symphony

پسر تو مدام مثل یه سمفونی تو ذهنم آهنگ مینوازی

There's no way to describe what you do to me.

هیچ راهی نیست که بشه کاری که تو با من میکنی رو توصیف کرد

You just do to me, what you do.

تو فقط کاری که همیشه با من میکنی رو انجام بده 

And it feels like I've been rescued

ومن اینجوری احساس میکنم نجات پیدا کردم 

I've been set free

من رها شدم 

I am hypnotized by your destiny

من بوسیله ی سرنوشت تو هیپنوتیزم شدم

You are magical, lyrical, beautiful, you are

تو جادویی هستی .آهنگینی.زیبایی.تو اینجوریی 

And I want you to know, baby.

و من ازت میخوام که بدونی عزیزم 

I, I love you like a love song baby 

من من تو رو مثل یه  ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

No one compares, you stand alone

هیچ کس این موضوع رو درک  نیمکنه که تو تنها کسی هستی که 

To every record I own

تو آهنگهای من میاد.

Music to my heart, that's what you are

برای قلب من موسیقی هستی.تو برای من اینجوری هستی

A song that goes on and on

آهنگی که نواخته میشه و ادامه داره

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

And I keep hitting re-pe-pe-pe-pe-pe-peat

و میتونم اینو همینجور تکراررررررررررررررر کنم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I, I love you like a love song baby 

من من  تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه  دوس دارم عزیزم

I love you like a love song 

تو رو مثل یه ترانه ی عاشقانه دوس دارم[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 02:24 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات

(Harry]

Don’t Try to make me stay

سعی نکن منو مجبور کنی بمونم

Or ask if I’m okay

یا بپرسی که آیا حالم خوبه

I don’t have the answer

من جوابی ندارم

Don’t Make me stay the night

مجبورم نکن که شب رو بمونم

Or ask if I’m alright

یا بپرسی که آیا روبه راهم

I don’t have the answer

من جوابی ندارم[Liam]

Heartache doesn’t last forever

اندوه و غم تا همیشه نمیمونه

I’ll say I’m fine

من میگم که حالم خوبه

Midnight ain’t no time for laughing

نیمه شب وقت خندیدن نیست

When you say goodbye

وقتی که تو خداحافظی میکنی[Zayn]

It makes your lips So kissable

این لبهاتو خیلی بوسیدنی میکنه

And your kiss Unmissable

و بوسه ات رو غیرقابل از دست دادن میکنه

Your fingertips So touchable

نوک انگشتهات خیلی قابل لمس

And your eyes Irresistible

و چشمات رو غیر قابل مقامت میکنه[Niall]

I've tried to ask myself

من سعی کردم که از خودم بپرسم

Should I see someone else?

آیا باید با کسی دیگه دوست باشم

I wish I knew the answer

کاش جواب رو میدونستم[Harry]

But I know

ولی میدونم

If I go now

اگه الان برم

If I leave

اگه برم

Then I’m on my own tonight

بعدش دیگه خودمم و خودم امشب

I’ll never know the answer

من جوابو هیچ وقت نخواهم دونست[Liam]

Midnight doesn’t last forever

نیمه شب تا همیشه نمیمونه

Dark turns to light

تاریکی به روشنایی تبدیل میشه

Heartache flips my world around I’m falling

غم و اندوه باعث میشه دنیام با تلنگری دور خودش بچرخه،من دارم میافتم

Down, down, down that’s why

پایین،پایین،پایین. بخاطر همینه که[Zayn]


I find your lips So kissable

به نظر من لبهات خیلی بوسیدنی هستن

And your kiss Unmissable

و بوسه ات غیرقابل از دست دادنه

Your fingertips So touchable

نوک انگشتهات خیلی قابل لمس

And your eyes Irresistible

و چشمات غیر قابل مقامته[All]

Irresistible (Irresistible) x4

غیر قابل مقامت[Harry]

It’s in your lips

توی لباته

And in your kiss

و توی بوسه ات

It’s in your touch

توی لمساته

And your fingertips

و نوک انگشتات

And it’s in all the things and other things

و توی همه چیزها و چیزهای دیگره

That make you who you are

که تو رو کسی که هستی میکنن

And your eyes

و چشمات

Irresistible

غیر قابل مقاومت[All]


It makes your lips So kissable

این لبهاتو خیلی بوسیدنی میکنه

And your kiss Unmissable

و بوسه ات رو غیرقابل از دست دادن میکنه

Your fingertips So touchable

نوک انگشتهات خیلی قابل لمس


And your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes

و چشمات،چشمات،چشمات،چشمات،چشمات،چشمات رو

Irresistible

غیر قابل مقاومت


[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 02:23 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات

harry]
Maybe it's the way she walked,
شاید طرز راه رفتنش بود
straight into my heart and stole it
مستقیم رفت توی قلبم و دزدیش
Through the doors and past the guards,
از بین درها اومد  و از نگهبانها رد شد
just like she already own it
انگار که از قبل صاحبش بود

[Zayn]
I said can you give it back to me,
گفتم میشه بهم پسش بدی
she said never in your wildest dreams
گفت هیچ وقت حتی توی آشفته ترین رویاهات

[All]
And we danced all night to the best song ever
و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can't remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won't forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

I think it went oh, oh, oh
فکر کنم میخوند اوه اوه اوه
I think it went yeah, yeah, yeah
فکر کنم میخوند آره آره آره
I think it goes...
فکر کنم خونده میشه..

[Liam]
Said her name was georgia rose,
گفت اسمش جورجیا روزه
and her daddy was a dentist
و باباش دندون پزشکه

[Harry]
Said I had a dirty mouth
گفت من بد حرف میزنم
but she kissed me like she meant it
ولی یه جوری منو بوسید انگار قصد خاصی داشت

[Niall]
I said can I take you home with me,
گفتم میتونم با خودمم ببرمت خونه؟
she said never in your wildest dreams
گفت هیچ وقت حتی توی آشفته ترین رویاهات

[All]
And we danced all night to the best song ever
و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can't remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won't forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

I think it went oh, oh, oh
فکر کنم میخوند اوه اوه اوه
I think it went yeah, yeah, yeah
فکر کنم میخوند آره آره آره
I think it goes...
فکر کنم خونده میشه..

[Louis]
You know, I know, you know I'll remember you,
میدونی که میدونم که میدونی به یاد میارمت
And I know, you know, I know you'll remember me,
و میدونم که میدونی که میدونم منو به یاد خواهی آورد

[Zayn]
And you know, I know, you know I'll remember you,
و میدونی که میدونم که میدونی به یاد میارمت
And I know, you know, I hope you'll remember how we danced,
و میدونم که میدونی که امیدوارم به یاد بیاری چطور رقصیدیم
how we danced
چطور رقصیدیم

[ALL]
And we danced all night to the best song ever
و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can't remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won't forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

We danced all night to the best song ever
ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can't remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won't forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

I think it went oh, oh, oh
فکر کنم میخوند اوه اوه اوه
I think it went yeah, yeah, yeah
فکر کنم میخوند آره آره آره
I think it goes...
فکر کنم خونده میشه..

[Zayn]
Best song ever
بهترین آهنگ دنیا
it was the best song ever x3
بهترین آهنگ دنیا بود


[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ 02:20 ب.ظ ] [ ~Parisa~ ~Styles~ ] نظرات      قالب ساز آنلاین